Transitievergoeding - Adviloon
15544
post-template-default,single,single-post,postid-15544,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.8,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Transitievergoeding

16 aug Transitievergoeding

Wie heeft recht op een transitievergoeding

U ontvangt een transitievergoeding als uw dienstbetrekking eindigt door ontslag na toestemming van UWV, door de kantonrechter of middels wederzijds goedvinden. Ook is de transitievergoeding beschikbaar als een tijdelijk contract eindigt en de werkgever niet verlengt. Verder heeft u recht op de vergoeding als u zelf de arbeidsovereenkomst beëindigt vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever. Het dienstverband moet 2 jaar of langer hebben geduurd.

 

Hoe hoog is de transitievergoeding

De transitievergoeding wordt berekend aan de hand van het maandsalaris en de duur van de arbeidsovereenkomst:

  • Een derde van het maandsalaris per dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren
  • De helft van het maandsalaris per dienstjaar na het tiende dienstjaar

 

Transitievergoeding gemaximeerd tot € 75.000

De transitievergoeding bedraagt maximaal 1 jaarsalaris, indien dit jaarsalaris hoger is dan € 75.000 dan is de transitievergoeding gemaximeerd tot € 75.000.

 

 

 

Transitievergoeding tijdig ontvangen

U moet de transitievergoeding binnen 1 maand na afloop van de dienstbetrekking ontvangen. Een spoedige uitkering is noodzakelijk, omdat de mogelijkheid om de kantonrechter te laten beslissen over een geschil over de transitievergoeding, binnen 3 maanden na afloop van dienstbetrekking vervalt. Als de werkgever de transitievergoeding niet tijdig betaalt, is hij wettelijke rente verschuldigd.

U heeft 3 maanden de tijd om een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter om uw transitievergoeding op te eisen, mocht uw werkgever niet willen of kunnen betalen.

Geen reacties

Plaats een reactie